GRACE WOOD THE EDEN BAY – ĐIỂM CHẠM CỦA CHUẨN MỰC NGHỈ DƯỠNG XA XỈ

By |2019-11-07T09:09:17+00:00Tháng Mười Một 7th, 2019|Blog, News|

“The one percent” – một thuật ngữ ám chỉ nhóm người giàu có chỉ chiếm 1% trên thế giới nhưng lại làm ra hơn 50% của cải trong toàn xã hội – có xu hướng tìm đến những không gian [...]